Klachtenregeling

 Heeft u een klacht bespreek dit dan eerst met uw huisarts.  Dan kan ook wanneer de klacht over bijvoorbeeld de doktersassistente gaat. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid.

Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klachten ook niet proberen op te lossen.

Komt u er samen niet uit dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.                                                                                                                                                                                                                                                  klachtenfolder